🎲 คืนยอดเสีย 5% (ทุกเกม)

คืนยอดเสีย 5%

🎲 คืนยอดเสีย 5% (ทุกเกม)
สามารถกดรับยอดเสียได้ภายในวันที่ 1 (เท่านั้น) ระบบจะคิดคำนวณให้ออโต้
♦ ไม่มีขั้นต่ำ
♦ คืนยอดเสียสูงสุด 200,000 บาท
♦ คิดจากยอดเสีย ในเดือนที่แล้ว
♦ ยอดเสียจะถูกนำมาคำนวณอัตโนมัติ โดยคำนวณจากยอดฝาก - ถอน
[[[โดยยอดเสียสามารถกดรับได้ด้วยตนเองที่หน้าระบบภายในวันที่ 1 เท่านั้น]]]
 
status: err: